Manja slova Veća slova RSS

NAPOMENA

Obavještavamo podnosioce zahtjeva za izdavanje dozvole, da ukoliko im je za zaposlenog potreban NATO sertifikat (PSCC), tu činjenicu navedu u zahtjevu.
DirekcijaZahtjev za izdavanje i produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima za rukovaoca tajnim podacima ili drugog zaposlenog u organu

1-Opisni dio usluge - izdavanje dozvole - rukovalac i dr. zaposleni.docx

1.1-Opisni dio usluge - produženje dozvole rukovalac i dr. zaposleni.docx

Zahtjev za izdavanje i produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima za lica na stručnom osposobljavanju, volontere, kadete i lica angažovana po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, kao i drugih posebnih ugovora o radu, koji podnosi starješina organa

2-Opisni dio usluge - izdavanje dozvole- volonteri, kadeti i dr....docx

2.2-Opisni dio usluge - produženje - volonteri, kadeti i dr....docx

Zahtjev za izdavanje i produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima za članove radnih tijela koja obrazuje starješina organa, koji podnosi starješina organa

3-Opisni dio usluge - izdavanje dozvole -članovi radnih tijela koja obraz. starješina.docx

3.3-Opisni dio usluge -produženje -članovi radnih tijela koja obraz. starješina.docx

Zahtjev za izdavanje i produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima za članove radnih tijela koja obrazuje Skupština Crne Gore, koji podnosi Generalni sekretar Skupštine Crne Gore

4-Opisni dio usluge -izdavanje dozvole -članovi radnih tijela koja obraz.Skupština.docx

4.1-Opisni dio usluge -produženje -članovi radnih tijela koje obraz. Skupština.docx

Zahtjev za izdavanje i produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima za članove radnih tijela koja obrazuje Vlada Crne Gore, koji podnosi Generalni sekretar Vlade Crne Gore

5-Opisni dio usluge - izdavanje dozvole -članovi radnih tijela koja obraz. Vlada.docx

5.1-Opisni dio usluge - produženje-članovi radnih tijela koja obraz. Vlada.docx

Zahtjev za izdavanje i produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima za zaposlenog u pravnom licu

6-Opisni dio usluge - izdavanje dozvole -zaposleni u pravnom licu.docx

6.1-Opisni dio usluge -produženje-zaposleni u pravnom licu.docx

Zahtjev za izdavanje i produženje važenja dozvole za pristup tajnim podacima za pravno lice

7-Opisni dio usluge - izdavanje dozvole - pravno lice.docx

7.1-Opisni dio usluge - produženje - pravno lice.docx

Izjava za lica iz člana 26 Zakona o tajnosti podataka koja imaju pristup bez dozvole 

Izjava za lica koja imaju pristup bez dozvole

Izjava za pristup tajnim podacima INTERNO

Izjava za pristup tajnim podacima stepena tajnosti INTERNO

FORME RJEŠENJA ZA IMPLEMENTACIJU ZAKONA O TAJNOSTI PODATAKA 

Rjesenje o određivanju ovlašćenog lica za određivanje stepena tajnosti podataka

Rješenje o određivanju stepena tajnosti INTERNO

Rješenje o određivanju stepena tajnosti POVJERLJIVO

Rješenje o određivanju stepena tajnosti TAJNO

Rješenje o određivanju stepena tajnosti STROGO TAJNO

Rjesenje o promjeni stepena tajnosti

Rjesenje o ukidanju tajnosti podatka

Rjesenje o obrazovanju komisije za preispitivanje tajnosti podataka

Rjesenje o određivanju administrativne zone

Rjesenje o određivanju bezbjednosnih zona prilog

OMOTI

Omot interno

Omot kopije interno

Omot povjerljivo

Omot kopije povjerljivo

Omot tajno

Omot kopije tajno

Omot strogo tajno

Omot kopije strogo tajno

EVIDENCIJA I DOSTAVA TAJNIH PODATAKA

Evidencija tajnih podataka.doc

Potvrda o dostavi tajnog podatka.doc